ING. ARCH., ING. MIROSLAV KLOFÁČ, ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

NÁVRH BALKONOVÉHO ZÁBRADLÍ, PŘI REKONSTRUKCI RD Z 90. LET 20. STOLETÍ, 2014
© Miroslav Klofáč - ARKHITEKTON CZ , 2012 - 2016