ING. ARCH., ING. MIROSLAV KLOFÁČ, ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
CHATA, DOLNÍ ZÁLEZLY, 2014 - 2016
© Miroslav Klofáč - ARKHITEKTON CZ , 2012 - 2016