ING. ARCH., ING. MIROSLAV KLOFÁČ, ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

KOMERČNÍ OBJEKTY

MULTIFUNKČNÍ KOMPLEX, PRAHA 4, STUDIE FA ČVUT

HALA PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU

REVITALIZACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU

REKONSTRUKCE

DESIGN

© Miroslav Klofáč - ARKHITEKTON CZ , 2012 - 2016