ING. ARCH., ING. MIROSLAV KLOFÁČ, ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
Miroslav Klofáč nar. 1982 VZDĚLÁNÍ: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury: Architektura a urbanismus, obor Architektura České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní: Dopravní inženýrství a spoje, Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, sedmileté gymnázium PRAXE: od r. 2012 vlastní architektonická tvorba 2006 – 2009 MERCEDES-BENZ S.&W. Automobily s. r. o. 2005 – 2006 JUNGHEINRICH (ČR), s. r. o. 2003 – 2006 SEZNAM.CZ, a. s.
SPOLUPRÁCE Ing. arch. Eva Nastoupilová, architektka Ing. Petra Křížová, stavební inženýrka Ing. Jiří Ratzenbek,
 statik © Miroslav Klofáč - ARKHITEKTON CZ , 2012 - 2016