ING. ARCH., ING. MIROSLAV KLOFÁČ, ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

REZIDENCE VE SKÁLE, SKÁLA V REZIDENCI
STUDIE FA ČVUT, PRŮHONICE, 2013
© Miroslav Klofáč - ARKHITEKTON CZ , 2012 - 2016