ING. ARCH., ING. MIROSLAV KLOFÁČ, ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

RODINNÉ BYDLENÍ

RODINNÝ DŮM,

V Lukách, Ústí n. L.

RODINNÝ DŮM,

Malé Chvojno

REZIDENCE VE SKÁLE,

studie FA ČVUT, Průhonice

© Miroslav Klofáč - ARKHITEKTON CZ , 2012 - 2016